Peacat.com | Blog chuyên đề làm việc tự do

Tham gia nhóm đầu tư Peacat T-Shirt

Posted by on Th1 17, 2017 in Đầu tư, Nổi bật, Tin tức | 0 comments

N

Chào mọi người,

Thời gian qua rất nhiều bạn comment và nhắn tin Peacat hỏi về lĩnh vực làm việc tự do, đặc biệt là mảng làm việc online. Qua loạt bài “3O – Công thức làm giàu cho mọi lĩnh vực” nhiều bạn ngỏ lời muốn được tham gia một nhóm do Peacat.com cố vấn.

Tuy nhiên do tình hình cuối năm qua bận rộn cày bừa nên chưa có thời gian chia sẻ nhiều với mọi người. Ngày hôm nay Peacat rất vui thông báo với các bạn việc tái khởi động lại chương trình nhóm đầu tư Peacat.com (miniproject)

Read More

3O – Công thức làm giàu trong mọi lĩnh vực (Phần 3)

Posted by on Th6 10, 2015 in 01 - Kinh doanh | 10 comments

Tận dụng được kinh nghiệm từ người đi trước là một chiến lược hoàn hảo để bạn đi tắt đến thành công. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu việc sử dụng kinh nghiệm của người khác (OPE – Other People’s Experience) để rút ngắn thời gian thành công và giảm thiểu rủi ro trong bất kỳ dự án nào.

Read More