Trong cuộc sống , nếu bạn không biết ước mơ của mình, thì bạn sẽ chẳng biết phải làm gì, và làm như thế nào với cuộc sống của mình. Chỉ biết cắm đầu làm công ăn lương, đọc sách cho vui mà chẳng dám hành, học nhiều, bằng cấp thì đem cất.