Sau khi giới thiệu nội dung về Mastermind Group ở bài viết Nhóm tham mưu và đường tắt tới thành công, nhiều bạn có hỏi Tuấn làm thế nào để tham gia nhóm.

Hiện tại Tuấn tạm thời chưa nhận thêm thành viên, tuy nhiên nếu bạn có quan tâm tham gia nhóm đầu tư, bạn có thể đăng ký nhận bản tin đầu tư của Peacat.com ở link bên dưới.

Khi có thông tin mới về dự án đầu tư tại Peacat.com, Tuấn sẽ gửi thông báo qua email cho bạn.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN ĐẦU TƯ