Thoát vòng chuột khi thu nhập dưới 5 triệu

Posted by on Th3 12, 2014 in 01 - Kinh doanh, 02 - Kiếm tiền online, 05 - Tiếp thị mạng lưới | 30 comments

Nhiều bạn nói với tôi rằng thu nhập hiện tại thấp quá không đủ sống làm thế nào để có thể thoát vòng chuột. Bài viết sau sẽ giúp bạn có định hướng để bạn có thể đạt được sự độc lập về tài chính với thu nhập hàng tháng dưới 5 triệu.

Chú thích: vòng chuột là vòng lẩn quẩn kiếm tiền, chi tiêu, kiếm tiền, chi tiêu… mà không có dư. Khi thu nhập thụ động của bạn lớn hơn chi tiêu hàng tháng, bạn đạt được sự độc lập về tài chính (thoát vòng chuột)

Read More