Cái nợ cái nần – phần 1

Posted by on Th8 4, 2017 in 01 - Kinh doanh, Quan điểm | 8 comments

Nợ nần là một chủ đề nhạy cảm nhưng khó tránh trong cuộc sống. Hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng vay hoặc cho vay một lần trong đời (hoặc hơn). Nhưng nợ đóng vai trò thế nào trong cuộc sống? Quan điểm của bạn về nợ như thế nào?

Hãy cùng Peacat.com mổ xẻ “cục nợ” và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống trong bài viết này.

Read More

3O – Công thức làm giàu trong mọi lĩnh vực (Phần 3)

Posted by on Th6 10, 2015 in 01 - Kinh doanh | 12 comments

Tận dụng được kinh nghiệm từ người đi trước là một chiến lược hoàn hảo để bạn đi tắt đến thành công. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu việc sử dụng kinh nghiệm của người khác (OPE – Other People’s Experience) để rút ngắn thời gian thành công và giảm thiểu rủi ro trong bất kỳ dự án nào.

Read More

3O – Công thức làm giàu cho mọi lĩnh vực (Phần 1)

Posted by on Th2 25, 2015 in 01 - Kinh doanh, Quan điểm | 16 comments

Trong quá trình tiếp xúc và đọc sách của nhiều người thành công, Peacat.com đã nhận ra họ có một điểm chung quan trọng là cùng sử dụng 3 loại nguồn lực của người khác. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn khái niệm và cách sử dụng 3 loại nguồn lực này để đạt được thành công trong công việc của mình.

Read More